STRIP LED 5050-24V-11

F5240056922

Emissione Luce: RGB+Bianco Naturale 4000-4250 °K

Temperatura Colore (°K): R626 nm – G513 nm – B464 nm W4000-4250

Lumen metro: R40 – G135 – B34 – W660

F5229056922

Emissione Luce: RGB+Bianco Caldo 2900-3000 °K

Temperatura Colore (°K): R626 nm – G513 nm – B464 nm W2900-3000

Lumen metro: R40 – G135 – B34 – W640

Scheda Tecnica